Dans i skolan för alla!

Institutet Dans i skolan arbetar med att:

 • alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan,
 • att stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning.

Intresset för dans i skolan ökar. Kanske ni vill berätta om er dans i skolan-verksamhet så att vi kan sprida era erfarenheter till andra kommuner och skolor, eller vill ni utveckla dansprojekt i skolor och förskolor och få hjälp att hitta danslärare och koreografer. Ta kontakt med oss: www.dansiskolan.se.

Följ oss! Vi lägger inte upp mer information om vår verksamhet här på bloggen, följ oss istället på Facebook och Twitter för att hålla er uppdaterade om arbetet med att främja dans i skolan för alla!

Barn dansar vid workshop Dans i skolan-biennal 2014, foto av Hans-Olof Utsi

Foto: Hans-Olof Utsi

Posted in Dans i skolan, Institutet | Leave a comment

Medverkande på Biennalen 2014

Street på schemat på Dans i skolan-biennalen 2014.

Yared Cederlund

Yared Cederlund, en av landets ledande inom streetdansen, håller i workshops som vänder sig till deltagare som vill fördjupa sig i streetdansens teknik och estetik och ta del av hur streetdans kan läras ut i skolan.

Totalt innehåller programmet 28 workshops och seminarier från A till Ö. Läs mer om alla medverkande.

Sista anmälningsdag 1 oktober 2014! Anmäl dig på www.dansiskolan.se.

Posted in Biennal 2014, Dans i skolan | Leave a comment

Dags att anmäla sig till Dans i skolan-biennalen 2014

Fotograf: Lars-Erik ÖrthlundSveriges fjärde Dans i skolan-biennal äger rum 8-10 oktober 2014 i Skellefteå och Piteå. Biennalen är en nationell mötesplats för danskonstnärer, lärare, rektorer, danslärare, forskare, beslutsfattare och näringslivet för inspiration, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.

Biennalprogrammet bjuder på workshops, seminarier, föreställningar, samtal och överraskningar. Totalt innehåller Dans i skolan-biennalen bl.a. 28 workshops och seminarier från A-Ö.

Läs programmet och anmäl dig här!

Posted in Biennal 2014, Dans i skolan, Fortbildning, Internationell plattform | Leave a comment

Dans i skolan-biennal 2014 – boka in datumen redan nu!

Biennal 2014 banner

 

Mer information om innehåll och anmäl intresse att delta

 

Posted in Biennal 2014, Dans i skolan, Fortbildning | Leave a comment

Hur ser barns möte med konsten ut? Sommarakademi i konst, dans och lärande på Moderna Museet

Anmäl dig nu till en Sommarakademi i konst, dans och lärande på Moderna Museet 13 juni 2014, först till kvarn!

 • Hur ser barns möte med konsten ut?
 • Hur kan obligatorisk dansundervisning i förskola och skola gå till?
 • Vad betyder utvecklingsarbetet Skapande skola för barnens delaktighet i de konstnärliga processerna?
 • Hur dansar man matematik på högstadiet?
 • Hur målar man med 1,5 åringar och dansar med bebisar?

Mer information, program och anmälan.

Posted in Institutet | Leave a comment

Boys Action – Hur fånga intresse för dans?

Boys ActionDans- och Cirkushögskolan och Balettakademien arrangerar en konferens för danspedagogisk kompetensutveckling och utvecklingsarbete 11-14 augusti 2014 om att fånga unga pojkars intresse för dans och få dem att stanna kvar inom dansen, men även de flickor som vanligtvis inte nås.

Gäster blir bland annat Wil och Elise Boom från stiftelsen Boys Action i Holland som genom seminarium och workshops visar hur de bygger upp sin metod och undervisar unga elever. Konferensen kommer att bestå av workshops, master classes, föreläsningar om genus och normkritiskt perspektiv samt reflektioner och diskussioner för deltagarna.

Anmälan och mer information.

Posted in Dans i skolan, Dans och lärande, Fortbildning | Leave a comment

Sommarakademi på Moderna Museet 13 juni 2014

Nils Dardel. Den döende dandyn, 1918Institutet Dans i skolan och Moderna Museet arrangerar en Sommarakademi “Konst, dans och lärande” för att lyfta fram barns rätt till konst och dans i förskolan och skolan.

 • Hur ser barns möte med konsten ut?
 • Hur kan obligatorisk dansundervisning i förskola och skola gå till?
 • Vad betyder utvecklingsarbetet Skapande skola för barnens delaktighet i de konstnärliga processerna?
 • Hur dansar man matematik på högstadiet?
 • Hur målar man med 1,5-åringar och dansar med bebisar?

Tid: 13 juni 2014 kl 9.30–18.00

Plats: Moderna Museet, Auditoriet, plan 2
Kostnad 350 kr, begränsat antal platser

Anmäl dig här!

Posted in Dans i skolan, Dans och lärande, Fortbildning, Institutet, Sommarakademi | Leave a comment

Piteå – det självklara valet för nya dansinstitutionen

I september fattar landstinget i Norrbotten beslut om var den nya dansinstitutionen ska placeras. Institutionen ska bland annat sätta upp egna produktioner, ansvara för gästspel, organisera turnéer och svara för blivande såväl som etablerade dansares utveckling. Valet står mellan Piteå och Luleå. Förslaget är att Piteå skall ansvara för den pedagogiska verksamheten, medan Luleå skall svara för en scen för dansen. Både Piteå och Luleå kommun är beredda att investera i en ny dansscen.

“Piteå är det självklara valet – inte enbart för den pedagogiska delen, utan också för en ny dansscen. Det konstnärligt danspedagogiska arbetet och dansen som scenkonst är självklart helt beroende av varandra. De går helt enkelt inte att skilja åt”, skriver Cecilia Björklund Dahlgren Universitetslektor i dans, LTU och verksamhetschef Institutet Dans i skolan, Sam Nilsson F.d. vd Sveriges Television, ordförande Institutet Dans i skolan, Christer Wiklund, Professor i musik och prefekt för Institutionen för kultur, kommunikation och lärande, LTU och Thomas Wallstén Företagare, Piteå i ett debattinlägg i Piteå-Tidningen 3 juli 2013.

Posted in Dans och lärande, Samarbetspartners | Leave a comment

Nya kurser läsåret 2013-2014 inom dans i skolan och barnbalett #dansiskolan #dans

DanskurserUnder kommande läsår 2013-2014 ger Luleå tekniska universitet i samverkan med Institutet Dans i skolan två fristående distansutbildningar:

DANS I SKOLAN 7,5 hp

Kursen “Dans i skolan” riktar sig till lärare från hela landet på samtliga stadier i det allmänna skolväsendet samt lärarstudenter. Kursen är en distansutbildning under läsåret 2013-2014 i samarbete med Institutet Dans i skolan och syftar till att ge de studerande tillgång till dansens kunskapsinnehåll med utgångspunkt i konkret dans i skolan-verksamhet.

I kursen kommer dansens betydelse för elevernas utveckling behandlas såväl teoretiskt som praktiskt. Didaktik för obligatorisk dansundervisning är också ett viktigt tema.

Det blir fem kurstillfällen (halvdagar: fred-lörd) med föreläsningar, dansundervisning, exempellektioner och litteraturseminarium. Under läsåret ska de studerande auskultera och själva utveckla metoder för dans och lärande inom förskola eller grundskola.

Dans i skolan-kurserna ges i Stockholm och i Piteå, men kan eventuellt också anordnas på annan ort under läsåret 2013-2014.

Ladda ner flyer för mer information.

BARNBALETT 7,5 hp

I kursen “Barnbalett” utgår man från barns genuina behov av lek och rörelse och ger deltagarna kunskap i hur de ska kunna leda och lära barn klassisk balett. Den studerande ska med hjälp av läroplanen (Lgr 11) och de styrdokument som ligger till grund för yrkesdansarutbildning i Sverige kunna reflektera över dansdidaktik för barn med utgångspunkt i klassisk balett.

Undervisningen sker i grupp och det blir 5 kurstillfällen (2 halvdagar: t.ex. fred-lörd) i form av föreläsningar, dansundervisning, auskultationer, exempellektioner och praktik. Examinationen sker genom att deltagaren genomför en barnbalettlektion, en videodokumenterad redovisning av ett eget barnbalettprojekt och en skriftlig uppgift.

Barnbalettkursen äger rum vid Danslärarutbildningen i Piteå eller på annan ort t.ex. i Stockholm och inbegriper även viss distansundervisning under läsåret 2013- 2014.

Ladda ner flyer för mer information.

Posted in Barnbalett, Dans i skolan, Fortbildning | Leave a comment

Manifestation i Piteå med dansen i fokus! – Satsning på Internationell plattform för Dans och lärande

Piteå kommun, det nationella Institutet Dans i skolan och Luleå tekniska universitet (LTU) har tagit initiativ till en internationell plattform för Dans och lärande. En manifestation för dansutvecklingen arrangerades i Piteå 13/3-2013 för politiker, tjänstemän, rektorer, lärare, studenter och danskonstnärer från Norrbotten och Västerbotten.

Manifestationen resulterade i följande.

Foto: Hans-Olof Utsi

Posted in Dans i skolan, Dans och lärande, Internationell plattform, Samarbetspartners | Leave a comment

Manifestation för dansen i samhällsutvecklingen i Piteå den 13 mars 2013

Piteå kommun, det nationella Institutet Dans i skolan och Luleå tekniska universitet arrangerar en dansmanifestation för politiker, tjänstemän, rektorer, lärare och dansutövare från Norrbotten och Västerbotten.

Syftet är:

 • att presentera hur vi kan utveckla världens bästa skola med hjälp av kulturen och i synnerhet med hjälp av dansen.
 • att lyfta fram dansens betydelse för barns och ungas utveckling och lärande och på vilket vis de unga kan ta plats i samhället med hjälp av danskonsten.
 • att synliggöra det som redan händer i Norrbotten och Västerbotten inom området Dans och lärande
 • att planera för den nationella Dans i skolan-Biennalen 2014 inom ramen för Kulturhuvudstadssatsningen.
 • att diskutera förslaget om att vidga Svenska Balettskolans statliga yrkesutbildning i dans till Svenska Balettskolan Norr (idag finns den endast i Göteborg, Stockholm och Piteå).
 • att diskutera den nationella/internationella plattformen för Dans och lärande.

Dansmanifestationen äger rum den 13 mars kl. 11-16 på Musikhögskolan, Acusticum och i Danslärarutbildningens vackra danssalar i Piteå.

Utöver det seminarium som kommer att arrangeras för politiker och tjänstemän erbjuds också workshops för lärare och rektorer. På programmet blir det t.ex. Dansmatte för högstadiet, Lgr 11 och fysisk aktivitet dagligen, Dans i skolan ur ett genusperspektiv, Barn, dans och framtidstro-utvecklingsarbetet med dans och integration och forskningsstrategier inom området dans och lärande.

Anmäl er så snart som möjligt till cecilia.dahlgren@dansiskolan.se. Mer information per telefon: 070-586 1515.

Ladda ner programblad.

Posted in Dans i skolan, Samarbetspartners | Leave a comment

Dansprojektet förebygger och behandlar psykisk ohälsa hos unga flickor

DSC_0658Den psykiska ohälsan bland unga flickor är alarmerande hög. Nedstämdhet och kroppsliga besvär förekommer dubbelt så ofta bland flickor som bland pojkar oavsett skolår. Forskning visar att fysisk aktivitet kan förebygga och behandla psykisk ohälsa hos unga.

“Dansprojektet”, är en randomiserad kontrollerad interventionsstudie från Örebro som nyligen publicerats i JAMA Pediatrics och som rönt stor uppmärksamhet. Huvudsyftet var att utvärdera hälsoeffekten och kostnadseffektiveten i att komplettera skolhälsovård med dans för flickor 13‐18 år som har återkommande psykosomatiska besvär och/eller upplevd stress eller nedstämdhet. Ingen förkunskap i dans krävdes. Totalt 171 flickor rekryterades med hjälp av skolhälsovården i Örebro kommun.

Analyser visar att de flickor som ingick i interventionsgrupp förbättrade den självskattade
hälsan mer än kontrollgruppen. Den positiva effekten uppkom vid interventionens slut och
kvarstod även 4 och 12 månader efteråt.

Nu finns det möjlighet att starta Dansprojekt i olika städer och kurser hålls 29-27 april 2013 i regi av Vårdvetenskapligt Forskningscentrum, Örebro Läns Landsting i samarbete med Örebro Universitet.

Läs mer om projektet och kurserna.

Posted in Fortbildning | Leave a comment

Vill du bli danslärare? #dansiskolan

Vill du bli danslärareSveriges första danslärarutbildning i Piteå ger unika möjligheter!

Ansökan till Lärarutbildningen, med dansinriktning sker via www.studera.nu.

Sista anmälningsdatum 15 april 2013.

Antagningsprov: Du väljer ett av följande alternativ:

 • Piteå 10 – 11 maj
 • Stockholm 24-25 maj

www.ltu.se

Ladda ner flyer.

Posted in Danslärarutbildning | Tagged , | Leave a comment

Konstarter i Pedagogiken/ARTinED – dans på schemat

Institutet Dans i skolan medverkar och Institutets verksamhetschef Cecilia Björklund Dahlgren invigningstalar vid konferensen “Art in Education” som äger rum i Edsbyn 7-8/1-2013. Konferensen kommer att bjuda på föredrag, praktiska workshops, seminarier och kulturupplevelser.

Konferensen skapar en mötesplats för lärare eller kulturaktör som kan hitta inspiration och motivation till att arbeta med konstarter i pedagogiken. Konferensen genomförs i samarbete med det EU-finansierade projektet ARTinED och innehåller både internationella och lokala inslag.

På programmet finns föreläsare och inspiratörer från FNCC, London University, Institutet Dans i Skolan, Musik i Syd, Statens Kulturråd, samt workshops i bland annat språkutveckling, dansmatte, lasergraffiti och annat.

Läs mer: http://www.lg.se/musikgavleborg/artined

Ladda ner programmet.

Posted in Dans i skolan, Konstarter i Pedagogiken, Lärarutbildning, Samarbetspartners | Tagged , | Leave a comment

Julhälsning 2012

Julhälsning 2012

Posted in Institutet | Leave a comment

Unikt möte i dans mellan elever från Skärholmen och Stockholms innerstad

Juldans 17 Dec 2012Ett unikt möte i dans mellan elever från Skärholmen och Stockholms innerstad manifesterar dansens självklara plats på skolschemat. Barnen dansar in julen och får också möta musik framförd av konsertpianisten Roland Pöntinen.

Intresset för dans på schemat ökar i hela landet. Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever fysisk aktivitet dagligen (Lgr 11)Regeringens satsning Skapande skola ger stora möjligheter för elevernas eget skapande, bland annat i dans i skolan. En ny lärarkategori – dansläraren tar nu plats i skolorna.

Utöver dansen som konstform är dansen ett eget kunskapsområde som ger eleverna utsökta möjligheter till lärande i till exempel matematik, historia och språk. “Dans öppnar upp och utvecklar våra sinnen – därför är den viktig för skolan”, svarar världspianisten Roland Pöntinen på frågan varför han engagerar sig i dans i skolan.

”Att dansa tillsammans skapar förståelse, delaktighet, fantasi, självkänsla och lärande. Genom dansen får eleverna mötas över språkgränserna och uttrycka sånt som bara går att säga med dans”, Cecilia Björklund Dahlgren, Institutet Dans i skolan.

Plats/Tid: Nordiska museet 17/12 kl.13.00.

Kontakt:

Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, tel. 070-586 15 15, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Juldansen arrangeras av Institutet Dans i skolan i samarbete med Nordiska museet.

Posted in Dans i skolan, Skapande skola | Leave a comment

Internationell plattform för Dans och lärande utvecklas i Piteå tillsammans med franska danskonstnärer

Norrbotten, och i synnerhet Piteå, visar vägen när en internationell plattform för Dans och lärande utvecklas vid Luleå tekniska universitet i Piteå:

 • Sveriges första Danslärarutbildning finns vid Luleå tekniska universitet (LTU) i Piteå
 • Det nationella Institutet Dans i skolan har sitt säte i Norrbotten med uppdrag att främja intresset och ansvarstagandet för dans i skolan i hela landet
 • 110 kommuner har introducerat dans på schemat
 • Danslärarna som examineras från Piteå får direkt arbete i skolor runt om i landet
 • Forskning inom området Dans och lärande utvecklas
 • Internationellt nätverksbyggande stärker området

I veckan arrangeras Franska Spetskompetensdagar i dans och lärande av LTU och Institutet Dans i skolan på Musikhögskolan vid LTU i Piteå 29- 30/11. Det blir workshops och seminarier under ledning av Marcelle Bonjour, grundare av Danse au Coeur, Frankrikes nationella resurscentrum för dans i skolan, och den franske danskonstnären Jean-Christophe Paré. De konstnärliga processerna står i fokus och ett tvärkonstnärligt perspektiv på dansteori, estetik, historia och dansanalys som används i de franska skolorna får deltagarna ta del av. Under november har Danslärarutbildningen vid LTU och Institutet Dans i skolan bjudit in till flera inspirerande spetskompetensdagar med internationella danskonstnärer och föreläsare.

Skolans styrdokument (Lgr 11 och Gy 11) ställer nu större krav på danslärarens kompetens och det finns en stor efterfrågan på kunskapsbildning från dansverksamma. Det internationella samarbetet som LTU och Institutet Dans i skolan utvecklat lyfts nu fram med dansare och koreografer från Israel och Frankrike som gästlärare i Piteå. En internationell plattform för Dans och lärande tar form.

Program och mer information om gästföreläsarna finns på www.dansiskolan.se

Posted in Dans i skolan, Danslärarutbildning, Fortbildning | Leave a comment

GAGA för danslärarstudenter

Danslärarutbildningen, LTU i Piteå, Rachael Osborne

Danslärarutbildningen, LTU i Piteå, Rachael Osborne

Institutet Dans i skolan vill bredda intresset för GAGA genom att arrangera workshops för gymnasieelever i Stockholm, danslärarstudenter vid Danslärarutbildningen i Piteå och för danslärare i landet.

Här följer en rapport från workshopen med danslärarstudenter i Piteå med instruktören Rachael Osborne, ursprungligen från Australien. Hon gick med i Ensemble Batsheva 2001 och Batsheva Dance Company 2003. Under november gästar hon danslärarutbildningen i Piteå.

Läs mer.

Posted in Danslärarutbildning, Gaga, Samarbetspartners | Leave a comment

Internationella gästspel i dans och lärande i Piteå

I november bjuder Danslärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet (LTU) och Institutet Dans i skolan in till inspirerande spetskompetensdagar med internationella danskonstnärer och föreläsare.

Skolans styrdokument (Lgr 11 och Gy 11) ställer nu större krav på danslärarens kompetens och det finns en stor efterfrågan på kunskapsbildning från dansverksamma. Det internationella samarbetet som LTU och Institutet Dans i skolan utvecklat lyfts nu fram med dansare och koreografer från Israel och Frankrike som gästlärare i Piteå.

Läs mer.

Posted in Dans i skolan, Danslärarutbildning, Fortbildning, Institutet, Samarbetspartners | Leave a comment

Dans i skolan på internationell konferens

Cecilia Björklund DahlgrenInstitutet Dans i skolans verksamhetschef Cecilia Björklund Dahlgren medverkar måndagen den 29 Oktober 2012 i den internationella konferensen “Contemporary Dance Didactics: Explorations in Theory and Practice – A CLOSE ENCOUNTERS conference” som arrangeras av Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm.

Cecilia Björklund Dahlgren, med drygt 30 års erfarenhet av obligatorisk dansundervisning i den svenska grundskolan, kommer att presentera det nationella utvecklingsarbetet för att bredda intresset och öka ansvarstagandet för dans i skolan i Sverige under perioden 1986-2012. Den kulturella, estetiska, emotionella, sociala och kinestetiska aspekten på dans i skolan lyfts fram tillsammans med svårigheter och möjligheter för hur obligatorisk dansundervisning i skolan kan genomföras.

Läs mer om konferensen och följ den live.

Posted in Dans i skolan, Institutet, Samarbetspartners | Tagged | Leave a comment

Kampanj för mer dans i skolan

Varifrån kommer streetdansen och på vilken sätt kan dans ha med politik eller mode att göra? Nu ska alla Värmlands mellanstadieelever få upp ögonen för dans. Den profesionella gruppen Defenition of Dance turnerar i höst med en föreställning där dansen historia och uttryck förmedlas på ett annorlunda sätt.

Dans i Värmlands danskonsulent Marianne Eriksson intervjuas om deras satsning på dans i skolan.

Se inslaget i TV4.

Posted in Dans i skolan | Leave a comment

Workshops i GAGA i Piteå och Stockholm

Rachael Osborne

GAGA handlar om att lära känna sin egen kropp och om att utforska och utveckla det egna rörelsemönstret och bygga snabbhet och explosivitet utifrån den egna kroppens förmåga. Det handlar om att upptäcka sambandet mellan ansträngning och njutning. Och framför allt – att ha roligt!

Institutet Dans i skolan har intresserat sig för GAGA sedan flera år tillbaka och vill bredda intresset för GAGA genom att arrangera workshops för gymnasieelever i Stockholm och danslärarstudenter vid Danslärarutbildningen i Piteå och övriga dansverksamma i norra Sverige. Kostnadsfritt. Begränsat antal platser. Anmäl dig här till 8/11 i Piteå eller 26/11 i Stockholm.

Posted in Danslärarutbildning, Fortbildning, Lärarutbildning | Leave a comment

Franska Spetskompetensdagar DANS och LÄRANDE Piteå 29- 30/11

Marcelle BonjourInstitutet Dans i skolan och Danslärarutbildningen i Piteå, Luleå tekniska universitet bjuder in till spetskompetensdagar för danslärare och danspedagoger. Skolans styrdokument (Lgr 11 och Gy 11) ställer nu större krav på danslärarens kompetens och det finns en stor efterfrågan på kunskapsbildning.

Workshops och seminarier under ledning av Marcelle Bonjour, grundaren av Danse au Coeur, Frankrikes nationella resurscentrum för dans i skolan och den franske danskonstnären Jean-Christophe Paré. De konstnärliga processerna står i fokus och ett tvärkonstnärligt perspektiv på dansteori, estetik, historia och dansanalys som används i de franska gymnasieskolorna får deltagarna ta del av i Danslärarutbildningens vackra danssalar i Piteå.

Datum: 29/11 kl. 10–18, 30/11 kl.8.30-15

Unikt tillfälle för inspiration och erfarenhetsutbyte.

Anmälan på http://www.dansiskolan.se. Kostnadsfritt. Begränsat antal platser.

Posted in Dans i skolan, Danslärarutbildning, Fortbildning, Lärarutbildning | Leave a comment

Anmäl dig till kurs i dansmatte i Stockholm

Intresset för dans i skolan ökar och många skolor har introducerat obligatorisk dansundervisning under ledning av danslärare. Dansen som konstform ger eleverna möjlighet att gestalta och ge form åt inre bilder, tankar och känslor både som individ och grupp. Dans är ett unikt kunskapsområde och ger eleverna utsökta möjligheter till lärande i till exempel matematik, språk och historia.

I Johan Skytteskolan i Älvsjö har Ninnie Andersson, danslärare och doktorand i pedagogik vid Luleå Tekniska Universitet, i samverkan med matematiklärare Helena Fridström utvecklat DANSMATTE för högstadiet med stor framgång. De har skapat en metod att med hjälp av dansundervisning utveckla högstadieelevers lärande i matematik. Intresset för DANSMATTEN är mycket stort i Sverige och nu finns också ett läromedel (DVD + skrift) som inspiration.

Institutet Dans i skolan arrangerar en två dagars kurs i DANSMATTE där utgångspunkten är dansmatte för högstadiet. Deltagarna kan naturligtvis också vidareutveckla dansmatten för andra stadier.

Dansmattekursen vänder sig till dansverksamma (danslärare, danspedagoger, dansare och koreografer).

DANSMATTE-kursen under ledning av Ninnie Andersson och Helena Fridström äger rum på Moderna museet i Stockholm. Lördagen den 17/11 2012 kl.11–16 och lördagen den 2/2 2013 kl. 11- 16.

Institutet Dans i skolan bjuder på DANSMATTE-kursen. Ladda ner flyer.

Anmälan sker via formulär här senast 26/10. Begränsat antal platser!

VÄLKOMNA !

Cecilia Björklund Dahlgren

Institutet Dans i skolan

Posted in Institutet | Tagged , , | Leave a comment

Sommarakademi i dans i Skärholmen

Barn, dans och framtidstro!

Västerholms Friskola i Skärholmen 15-19 juni (gymnastiksal och aulan). Du som vill dansa varje dag i fyra dagar under ledning av danspedagogen Cecilia Björklund Dahlgren, danslärarstudenten Ida Sandor och streetdansaren Yared Cederlund är välkommen att anmäla dig.

Vi kommer att dansa följande tider:

 • Lördag 16/6 och söndag 17/6
 • Lågstadiet (F–åk 3) kl.11–12
 • Mellanstadiet (åk 4–6 ) kl. 12–13
 • Högstadiet (åk 7–9 ) kl. 13–14
 • Måndag 18/6 och tisdag 19/6 dansar vi följande tider:
 • Lågstadiet (F–åk 3) kl.9–10
 • Mellanstadiet (åk 4–6) kl 11–12
 • Högstadiet (åk 7–9) kl 12–13

Sommarkursen i dans arrangeras för att alla barn ska få chansen att upptäcka dansen som uttrycksform. I dansen utvecklar vi kroppsmedvetenhet, glädje, självkänsla, fantasi och lärande. Dansen har stor betydelse för barn och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället. Det är skojigt att dansa tillsammans och det blir en spännande start på sommarlovet.

Sommarakademin invigs fredagen den 15 juni kl. 13.00 i Västerholms skolans gymnastiksal (lågstadiet) och då möts alla som ska delta i danskursen.

Anmälan

Du som vill delta i sommarkursen i dans 15-19 juni anmäl dig via e-post till cecilia.dahlgren@dansiskolan.se.

Ladda ner informationsblad om Sommarakademi 15-19 juni 2012.

Posted in Dans i skolan, Fortbildning, Institutet, Sommarakademi | Leave a comment

Dans i skolan för alla i Kiruna!

Många elever rör sig alldeles för lite trots att läroplanen (Lgr 11) slår fast elevernas rätt till fysisk aktivitet dagligen. I Kiruna introducerar man nu dans på schemat under ledning av danslärare i alla skolor. I dansen tränas kroppsmedvetenhet, fantasi, delaktighet och lärande.

Skolelever från Kiruna manifesterar dansens självklara plats på schemat genom att dansa in sommaren och sommarlovet i stadshuset i Kiruna måndagen den 4:e juni kl. 18.

Kontakt: Cecilia Björklund Dahlgren
Verksamhetschef, Institutet Dans i skolan
Mobil: 070 586 15 15, E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Posted in Dans i skolan, Skapande skola | Leave a comment

Dansväskan får alla barn i rörelse!

Dansläraren Helena Ivarsson har skapat “Dansväskan”, som under Barnkulturåret 2012 introduceras i alla Göteborgs stadsdelar. Dansväskan är framtagen för att inspirera till mer dans i förskola och skola. Den är enkel att använda, fylld med material, övningar och har en stor bredd av dansstilar och musikgenrer. Dansväskan ska ge glädjefyllda dansupplevelser på ett lekfullt sätt. Läs mer: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/barnkulturaret/pressrelease/view/dansvaeskan-faar-alla-barn-i-roerelse-751442

Posted in Institutet | Leave a comment

Ny publikation om barn, kultur och kropp

Centrum för barnkulturforskning arrangerar årligen sedan 1984 ett tvärvetenskapligt symposium med aktuell forskning kring barnkultur. Nu har en antologi publicerats symposiets tema 2011 “Huvud, axlar, knä och tå – Om barn, kultur och kropp.”

Skriften innehåller 13 artiklar av akademiker och konstnärer som spänner från sociokulturella perspektiv på barns rörelse till problematiseringar av normalitet i relation till barns utveckling samt etiska möten i barns fysiska lekar. Värderingar och normer kring genus diskuteras i relation till såväl barns kroppsuppfattning som förskolebarns förhandlingar om flickiga och pojkiga lekar. Några bidrag belyser hur barns kroppar formges och beskrivs i barn- och ungdomslitteraturen. Flera artiklar handlar om dans: dans som konstnärligt uttryck, barndansens historia, dans i skolan och danspedagogik.

Institutet Dans i skolans verksamhetsledare Cecilia Björklund Dahlgren medverkade i symposiet 2011.

Beställ skriften här: http://jinab.se/forlag/

Läs mer om Centrum för barnkulturforskning: http://www.buv.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=8600

Posted in Dans i skolan, Institutet | Leave a comment

Internationella Dansens Dag 2012 firas runt om i Sverige

Den 29:e april varje år firas Dansens Dag i hela världen. På de regionala danskonsulenternas hemsidor ser ni vad som händer i landet:

www.dansidalarna.se

www.lg.se/musikgavleborg/dans

www.goteborg.se/barnkultur

www.lj.se/dans

www.skane.se/kultur

www.dansinord.se

www.gotland.se/dans

www.regionhalland.se

www.dansivarmland.se

www.dansisydost.se

www.danskonsulentdis.se

www.dansisormland.se

www.lul.se/kultur

www.norrlandsoperan.se

www.scenkonstbolaget.se/dans

www.vmu.nu

www.kulturivast.s

www.orebroll.se/sv/Regional-utveckling/Kultur/Dans

I Norden

http://www.dansensdag.dk/

http://www.danseinfo.no/content/view/1246/1/

http://www.danceinfo.fi/hankkeet-ja-julkaisut/hankkeet/kansainvaelinen-tanssin-paeivae-29-4/

Internationella Dansdagen den 29 april etablerades 1982 av International Dance Committee, ITI UNESCO. Sedan dess är Dansens Dag den 29 april en årligen återkommande manifestation för att ge dansen särskild uppmärksamhet. I år firar Dansens Dag 30-årsjubileum!

Mer information: http://www.iti-worldwide.org/dancecommittee.php

Posted in Internationella dansdagen | Leave a comment

Skolan behöver dansen!

”Endast den utbildning som innehåller dans är riktig”
Isadora Duncan, 1928

Dans på Skeppsbron i StockholmPå lördag 31 mars kl. 16.00 intar barn och ungdomar från Storkyrkoskolan i Gamla stan och Hjulstaskolan Moderna Museet som arrangerar konferensen ”Att skapa nya världar: Tre dagar om kreativitet, barn och konstpedagogik”.

Institutet Dans i skolan medverkar för att manifestera dansens betydelse i skolan. Skolan når alla barn. Därför är det viktigt att skolan ger alla elever möjlighet att upptäcka dansen som uttrycksform. Dansen har stor betydelse för barn och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället. Genom dansen får barn och unga mötas över språkgränserna.

Mer information och program: http://www.modernamuseet.se/PageFiles/32133/Att-skapa-nya-varldar-Program.pdf

Mer info om dans i skolan och kontakt: www.dansiskolan.se

Posted in Dans i skolan, Samarbetspartners, Skapande skola | Leave a comment