Danslärarutbildning vid Dans- och Cirkushögskolan

Dans- och Cirkushögskolan lanserar nu en femårig danslärarutbildning i dans och fördjupning i koreografi eller ett annat ämne som studeras vid Stockholms universitet. Utbildningen består i dansträning på hög nivå med teoretiska kunskaper i lärande.

Mer information: Utbilda dig till danslärare!

This entry was posted in Lärarutbildning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s