Bilder från invigning av danssalar

Nya danssalar för Sveriges första danslärarutbildning invigdes torsdagen den 31 mars 2011 vid Musikhögskolan i Piteå. Vid invigningen fylldes danssalarna med spännande workshops under ledning av bland andra premiärdansören Olof Westring från Kungl. Baletten och Streetdansaren Damon Frost som tillsammans med elever, lärare, rektorer, danskonstnärer, forskare och beslutsfattare manifesterade dansens självklara plats i skolan.

”Invigningen av de nya danssalarna manifesterar att kommuner tar ansvar och satsar pengar på barns och ungas lärande. Med danslärarutbildningen ser vi att en ny lärarkategori intar skolan”, säger Cecilia Björklund Dahlgren

Klicka här för fler bilder.

Pressmeddelande invigning 31 mars 2011

This entry was posted in Dans i skolan, Danslärarutbildning, Lärarutbildning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s