Dansmatte för högstadiet – ett unikt läromedel

Dansmatte för högstadiet är en metod att med hjälp av dansundervisning utveckla högstadieelevers lärande i matematik. För att alla ska nå målen i
matematik krävs olika lärstilar.

I Johan Skytteskolan i Älvsjö finns ett pionjärabete, där dansläraren och doktoranden inom dans och lärande, Ninnie Andersson i samverkan med matematikläraren Helena Fridström har utvecklat DANSMATTE för högstadiet. Var tredje mattelektion är en dansad mattelektion, där eleverna fördjupar sig i geometri, bråk, procent eller ekvationer med hjälp av rörelse och dans.

Nu växer intresset från elever, lärare och rektorer och många vill komma gång med DANSMATTE. Intresset för DANSMATTE är mycket stort i hela landet och för att fler ska kunna fördjupa sig i dansmatten, har detta läromedel skapats. Institutet Dans i skolan har i samverkan med Dans i Sörmland och Dans i Västmanland producerat en DVD och den här skriften som förtydligar övningarna i DVD:n. Institutet Dans i skolan arrangerar också utbildningsdagar och kurser i DANSMATTE.

Läromedlet (DVD:n + skriften) för DANSMATTE kostar 250 kr inklusive porto och kan beställas via Institutet Dans i skolan info@dansiskolan.se, eller telefon: 070-586 15 15.

This entry was posted in Dans i skolan, Dansmatte, Fortbildning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s