Skolan behöver dansen!

”Endast den utbildning som innehåller dans är riktig”
Isadora Duncan, 1928

Dans på Skeppsbron i StockholmPå lördag 31 mars kl. 16.00 intar barn och ungdomar från Storkyrkoskolan i Gamla stan och Hjulstaskolan Moderna Museet som arrangerar konferensen ”Att skapa nya världar: Tre dagar om kreativitet, barn och konstpedagogik”.

Institutet Dans i skolan medverkar för att manifestera dansens betydelse i skolan. Skolan når alla barn. Därför är det viktigt att skolan ger alla elever möjlighet att upptäcka dansen som uttrycksform. Dansen har stor betydelse för barn och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället. Genom dansen får barn och unga mötas över språkgränserna.

Mer information och program: http://www.modernamuseet.se/PageFiles/32133/Att-skapa-nya-varldar-Program.pdf

Mer info om dans i skolan och kontakt: www.dansiskolan.se

This entry was posted in Dans i skolan, Samarbetspartners, Skapande skola. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s