Ny publikation om barn, kultur och kropp

Centrum för barnkulturforskning arrangerar årligen sedan 1984 ett tvärvetenskapligt symposium med aktuell forskning kring barnkultur. Nu har en antologi publicerats symposiets tema 2011 “Huvud, axlar, knä och tå – Om barn, kultur och kropp.”

Skriften innehåller 13 artiklar av akademiker och konstnärer som spänner från sociokulturella perspektiv på barns rörelse till problematiseringar av normalitet i relation till barns utveckling samt etiska möten i barns fysiska lekar. Värderingar och normer kring genus diskuteras i relation till såväl barns kroppsuppfattning som förskolebarns förhandlingar om flickiga och pojkiga lekar. Några bidrag belyser hur barns kroppar formges och beskrivs i barn- och ungdomslitteraturen. Flera artiklar handlar om dans: dans som konstnärligt uttryck, barndansens historia, dans i skolan och danspedagogik.

Institutet Dans i skolans verksamhetsledare Cecilia Björklund Dahlgren medverkade i symposiet 2011.

Beställ skriften här: http://jinab.se/forlag/

Läs mer om Centrum för barnkulturforskning: http://www.buv.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=8600

Advertisements
This entry was posted in Dans i skolan, Institutet. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s