Dans i skolan för alla i Kiruna!

Många elever rör sig alldeles för lite trots att läroplanen (Lgr 11) slår fast elevernas rätt till fysisk aktivitet dagligen. I Kiruna introducerar man nu dans på schemat under ledning av danslärare i alla skolor. I dansen tränas kroppsmedvetenhet, fantasi, delaktighet och lärande.

Skolelever från Kiruna manifesterar dansens självklara plats på schemat genom att dansa in sommaren och sommarlovet i stadshuset i Kiruna måndagen den 4:e juni kl. 18.

Kontakt: Cecilia Björklund Dahlgren
Verksamhetschef, Institutet Dans i skolan
Mobil: 070 586 15 15, E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

This entry was posted in Dans i skolan, Skapande skola. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s