Franska Spetskompetensdagar DANS och LÄRANDE Piteå 29- 30/11

Marcelle BonjourInstitutet Dans i skolan och Danslärarutbildningen i Piteå, Luleå tekniska universitet bjuder in till spetskompetensdagar för danslärare och danspedagoger. Skolans styrdokument (Lgr 11 och Gy 11) ställer nu större krav på danslärarens kompetens och det finns en stor efterfrågan på kunskapsbildning.

Workshops och seminarier under ledning av Marcelle Bonjour, grundaren av Danse au Coeur, Frankrikes nationella resurscentrum för dans i skolan och den franske danskonstnären Jean-Christophe Paré. De konstnärliga processerna står i fokus och ett tvärkonstnärligt perspektiv på dansteori, estetik, historia och dansanalys som används i de franska gymnasieskolorna får deltagarna ta del av i Danslärarutbildningens vackra danssalar i Piteå.

Datum: 29/11 kl. 10–18, 30/11 kl.8.30-15

Unikt tillfälle för inspiration och erfarenhetsutbyte.

Anmälan på http://www.dansiskolan.se. Kostnadsfritt. Begränsat antal platser.

This entry was posted in Dans i skolan, Danslärarutbildning, Fortbildning, Lärarutbildning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s