Workshops i GAGA i Piteå och Stockholm

Rachael Osborne

GAGA handlar om att lära känna sin egen kropp och om att utforska och utveckla det egna rörelsemönstret och bygga snabbhet och explosivitet utifrån den egna kroppens förmåga. Det handlar om att upptäcka sambandet mellan ansträngning och njutning. Och framför allt – att ha roligt!

Institutet Dans i skolan har intresserat sig för GAGA sedan flera år tillbaka och vill bredda intresset för GAGA genom att arrangera workshops för gymnasieelever i Stockholm och danslärarstudenter vid Danslärarutbildningen i Piteå och övriga dansverksamma i norra Sverige. Kostnadsfritt. Begränsat antal platser. Anmäl dig här till 8/11 i Piteå eller 26/11 i Stockholm.

This entry was posted in Danslärarutbildning, Fortbildning, Lärarutbildning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s