Internationell plattform för Dans och lärande utvecklas i Piteå tillsammans med franska danskonstnärer

Norrbotten, och i synnerhet Piteå, visar vägen när en internationell plattform för Dans och lärande utvecklas vid Luleå tekniska universitet i Piteå:

  • Sveriges första Danslärarutbildning finns vid Luleå tekniska universitet (LTU) i Piteå
  • Det nationella Institutet Dans i skolan har sitt säte i Norrbotten med uppdrag att främja intresset och ansvarstagandet för dans i skolan i hela landet
  • 110 kommuner har introducerat dans på schemat
  • Danslärarna som examineras från Piteå får direkt arbete i skolor runt om i landet
  • Forskning inom området Dans och lärande utvecklas
  • Internationellt nätverksbyggande stärker området

I veckan arrangeras Franska Spetskompetensdagar i dans och lärande av LTU och Institutet Dans i skolan på Musikhögskolan vid LTU i Piteå 29- 30/11. Det blir workshops och seminarier under ledning av Marcelle Bonjour, grundare av Danse au Coeur, Frankrikes nationella resurscentrum för dans i skolan, och den franske danskonstnären Jean-Christophe Paré. De konstnärliga processerna står i fokus och ett tvärkonstnärligt perspektiv på dansteori, estetik, historia och dansanalys som används i de franska skolorna får deltagarna ta del av. Under november har Danslärarutbildningen vid LTU och Institutet Dans i skolan bjudit in till flera inspirerande spetskompetensdagar med internationella danskonstnärer och föreläsare.

Skolans styrdokument (Lgr 11 och Gy 11) ställer nu större krav på danslärarens kompetens och det finns en stor efterfrågan på kunskapsbildning från dansverksamma. Det internationella samarbetet som LTU och Institutet Dans i skolan utvecklat lyfts nu fram med dansare och koreografer från Israel och Frankrike som gästlärare i Piteå. En internationell plattform för Dans och lärande tar form.

Program och mer information om gästföreläsarna finns på www.dansiskolan.se

This entry was posted in Dans i skolan, Danslärarutbildning, Fortbildning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s