Manifestation för dansen i samhällsutvecklingen i Piteå den 13 mars 2013

Piteå kommun, det nationella Institutet Dans i skolan och Luleå tekniska universitet arrangerar en dansmanifestation för politiker, tjänstemän, rektorer, lärare och dansutövare från Norrbotten och Västerbotten.

Syftet är:

  • att presentera hur vi kan utveckla världens bästa skola med hjälp av kulturen och i synnerhet med hjälp av dansen.
  • att lyfta fram dansens betydelse för barns och ungas utveckling och lärande och på vilket vis de unga kan ta plats i samhället med hjälp av danskonsten.
  • att synliggöra det som redan händer i Norrbotten och Västerbotten inom området Dans och lärande
  • att planera för den nationella Dans i skolan-Biennalen 2014 inom ramen för Kulturhuvudstadssatsningen.
  • att diskutera förslaget om att vidga Svenska Balettskolans statliga yrkesutbildning i dans till Svenska Balettskolan Norr (idag finns den endast i Göteborg, Stockholm och Piteå).
  • att diskutera den nationella/internationella plattformen för Dans och lärande.

Dansmanifestationen äger rum den 13 mars kl. 11-16 på Musikhögskolan, Acusticum och i Danslärarutbildningens vackra danssalar i Piteå.

Utöver det seminarium som kommer att arrangeras för politiker och tjänstemän erbjuds också workshops för lärare och rektorer. På programmet blir det t.ex. Dansmatte för högstadiet, Lgr 11 och fysisk aktivitet dagligen, Dans i skolan ur ett genusperspektiv, Barn, dans och framtidstro-utvecklingsarbetet med dans och integration och forskningsstrategier inom området dans och lärande.

Anmäl er så snart som möjligt till cecilia.dahlgren@dansiskolan.se. Mer information per telefon: 070-586 1515.

Ladda ner programblad.

This entry was posted in Dans i skolan, Samarbetspartners. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s