Varför dans i skolan?

Dansen är en av de äldsta formerna för kommunikation mellan människor. I dansen får barn och ungdomar möjlighet att använda sin kreativitet. De får också ökad kroppskännedom och dansen stärker motoriken. Genom dansen kan eleverna möta andra kulturer. Dessutom kan dans användas som verktyg i annat lärande exempelvis historia och matematik.

Långt innan barnet uttrycker sig på annat sätt uttrycker det sig med sin kropp. I dansen tar man tillvara barnens och ungdomarnas genuina behov av lek och rörelse. Att dansa är icke verbal kommunikation där dansen är språket.

Dansen har inte haft en stark ställning i skolan. Inom ämnet idrott och hälsa ingår dansen och då är det dansen som umgängesform, den folkliga dansen och sällskapsdansen som eleverna möter. Ansvarstagandet för dansen ser mycket olika ut i skolorna.

Dansen, som konstform, där eleverna stimuleras att uttrycka sina egna idéer, tankar och känslor i dans eller visa upp en dans som är koreograferad, har tidigare varit sällsynt i skolan.

Nu ökar intresset för dans i skolan och då handlar det ofta om obligatorisk dansundervisning under ledning av danslärare eller danspedagog. I dansen och dansundervisningen tränas motoriken och eleverna utvecklar sin kroppsmedvetenhet. Dans är så mycket mer än fysisk aktivitet och dans i skolan kan ses ur många aspekter bl.a. den sociala, kulturella, emotionella, motoriska och estetiska.

Läs mer på www.dansiskolan.se

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s