Category Archives: Dansmatte

Dansmatte för högstadiet – ett unikt läromedel

Dansmatte för högstadiet är en metod att med hjälp av dansundervisning utveckla högstadieelevers lärande i matematik. För att alla ska nå målen i matematik krävs olika lärstilar. I Johan Skytteskolan i Älvsjö finns ett pionjärabete, där dansläraren och doktoranden inom … Continue reading

Posted in Dans i skolan, Dansmatte, Fortbildning | Leave a comment