Monthly Archives: February 2013

Dansprojektet förebygger och behandlar psykisk ohälsa hos unga flickor

Den psykiska ohälsan bland unga flickor är alarmerande hög. Nedstämdhet och kroppsliga besvär förekommer dubbelt så ofta bland flickor som bland pojkar oavsett skolår. Forskning visar att fysisk aktivitet kan förebygga och behandla psykisk ohälsa hos unga. “Dansprojektet”, är en … Continue reading

Posted in Fortbildning | Leave a comment

Vill du bli danslärare? #dansiskolan

Sveriges första danslärarutbildning i Piteå ger unika möjligheter! Ansökan till Lärarutbildningen, med dansinriktning sker via www.studera.nu. Sista anmälningsdatum 15 april 2013. Antagningsprov: Du väljer ett av följande alternativ: Piteå 10 – 11 maj Stockholm 24-25 maj http://www.ltu.se Ladda ner flyer.

Posted in Danslärarutbildning | Tagged , | Leave a comment