Institutet Dans i skolan

Institutet Dans i skolan ska inspirera och stödja skolor, kommuner och regioner så att alla elever får möjlighet att dansa i skolan och att möta dansen som scenkonst.

Målen för Institutet Dans i skolans är:
– att alla elever får tillgång till dansen som kunskapsområde och att genom dansen främja lärande,
– att stärka området dans och lärande genom metodutveckling och forskning

Institutet Dans i skolan ska inspirera och stödja skolor, kommuner och regioner samt lärarutbildningar så att alla elever får möjlighet att dansa i skolan och att möta dansen som scenkonst. Dansen behöver också introduceras i lärarutbildningarna så att blivande lärare får kunskap om dansens betydelse för elevernas utveckling och lärande. Därför är opinionsbildning, kunskapsutveckling och forskning viktiga delar av Institutets arbete.

Varje år arrangerar Institutet Dans i skolan seminarier, konferenser, kurser, workshoppar och mötesplatser för att ge inspiration och bidra till kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.

Läs mer på www.dansiskolan.se

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s